Lãnh đạo tập đoàn xăng dầu lớn nhất nước thu nhập bao nhiêu?

14/04/2021 21:42

Ghi nhận doanh thu tăng 102% năm 2020, tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chi gần 7 tỷ đồng trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT.

Trong tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã công bố về phương án chi trả tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát của Tập đoàn này trong năm 2020 và phương án trong năm 2021.

Theo đó, tổng quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2020 là 6,9 tỷ đồng. Như vậy, trung bình mỗi sếp trong HĐQT nhận được 863 triệu đồng/người/năm; tương ứng 72 triệu đồng/người/tháng.

Với ban kiểm soát, tổng thù lao năm 2020 là 3,6 tỷ đồng. Trung bình mỗi người trong ban kiểm soát sẽ nhận được 613 triệu đồng/người/năm; tương ứng 51 triệu đồng/người/tháng.

Những con số nói trên chỉ là mức bình quân. Trên thực tế, các chức danh như Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát có thể nhận mức lương cao hơn.

Về phương án chi trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát năm 2021, Petrolimex cho biết, tổng quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT dự kiến hơn 7,1 tỷ đồng; tổng quỹ tiền lương và thù lao của ban kiểm soát năm 2021 dự kiến hơn 3,6 tỷ đồng.

Năm 2020, nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam có sản lượng xăng dầu xuất bán trong năm 2020 đạt gần 12,4 triệu m3, tấn, vượt 8% kế hoạch. Trong năm này, toàn Tập đoàn cũng mở mới 84 cửa hàng xăng dầu trên cả nước, đạt 129% kế hoạch.

Về kết quả kinh doanh năm 2020, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Petrolimex đạt 123.924 tỷ đồng, đạt 102% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 1.399 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 89% mục tiêu đặt ra, chủ yếu do nội dung kế hoạch được xây dựng trên dự báo dịch Covid-19 sẽ kết thúc vào cuối quý II/2020.

Với những kết quả kinh doanh đạt được, lương, thưởng lãnh đạo Petrolimex được trả dựa trên kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 25/05/2013 về thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và kế hoạch tiền lương theo sản xuất.

Năm 2021, Petrolimex đặt chỉ tiêu sản lượng 12,2 triệu m3, tấn, giảm 1,4% so với thực hiện 2020. Trong khi đó, doanh thu hợp nhất đặt kỳ vọng đạt 135.200 tỷ đồng, tương đương mỗi ngày thu về 370 tỷ; lợi nhuận trước thuế 3.360 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 12%.

Tập đoàn này cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện để triển khai dự án LNG – Mỹ Giang và tập trung nghiên cứu các cơ hội đầu tư, các dự án tiềm năng trong lĩnh vực năng lượng mới thông qua việc hợp tác chặt chẽ với đối tác chiến lược ENEOS và các Tập đoàn năng lượng lớn trên thế giới.

Và khẳng định sẽ tiếp tục triển khai việc tái cấu trúc các tổng công ty/đơn vị thành viên của tập đoàn, hoàn thành việc thoái vốn trong lĩnh vực ngân hàng tại PG Bank; triển khai phương án giảm tỷ lệ vốn đầu tư trong lĩnh vực bảo hiểm tại PJICO, rà soát, tiếp tục thực hiện việc thoái vốn các khoản đầu tư ngoài ngành.

Năm 2021 là năm bắt đầu nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị. Giai đoạn 2021-2026, Petrolimex cho biết sẽ tiếp tục duy trì vị thế là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực kinh doanh, phân phối xăng dầu tại Việt Nam với thị phần nắm giữ khoảng 45 - 50%.

Bạn đang đọc bài viết "Lãnh đạo tập đoàn xăng dầu lớn nhất nước thu nhập bao nhiêu?" tại chuyên mục Du học. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0947.126.879) hoặc gửi email về địa chỉ (dichvutonghopnamquocphuong@gmail.com).
0947.126.879 ĐĂNG KÝ TƯ VẤN